120 NÖRDORDLISTA DATA

© Bengt Agert uppdaterad 170314  fil format kompatibel bakåtkompatibel pdf Dokument on line

Kursplats och Dokumentation plattcirklar använda begrepp

Kursplats  syftar på de lösenordskyddade websidor där cirkeln publiceras på webben.  Kursplatsen har en Startsida som är webadressen till kursplatsen.

 ARKIV i ”molnet”  knutet till plattcirkeln med länk från kursplatsen där dokumentation finns i olika former. Video,Lektionssammandrag ,Instruktioner ,övningsuppgifter kan läsas och skrivas ut vid behov. 

E-bok dokumentation  från cirkel sammanfattad i ett pdf dokument med många sidor

Dokument On-line PdfDokument  med få sidor med länkar till alla  instruktioner – man ser senaste uppdatering av instruktionerna som ligger som lösenordskyddade websidor på internet som nås via länkar i dokumentet och kan skrivas ut eller sparas direkt från plattan

Dokumentaionen läses bäst i en e-boksapp–  om det är många sammansatta dokument  finns ofta klickbat innehållsförteckning som letas upp i appen.

”NÖRDORDLISTAN”

Adressfönster högst upp i webläsaren finns en textruta som sträcker sig nästan hela skärmbredden där en adress till en hemsida står -där kan man skriva in valfri webadresse om man vill.Tex google.se och klicka på enter så kommer man till googles websida- man behöver numera inte skriva in tecknen som syns först på alla websidor http://  eller https://

Airdrop trådlös överföring av data mellan Applenenher tex iPad till Mac eller iPhone till AppleTv Heter Casting på Android

Air-play dubblering överföring innehållet på  skärmen trådlöst  till tex till en TV för Appleprodukter hetr Casting på Android

Android ett operativsystem från Google för mobila enheter som används av 75% av alla mobila enheter  mobiltelefoner och surfplattor. Det finns en mängd tillverkare som använder android  tex Samsung,Sony,Lenovo etc

Användarnamn en identifikation som tillsamman med ett lösenord kan öppna ett konto eller webplats. Användarnamn ofta en epostadress kan också vara ett namn. När man registrerar sig på ett nytt konto anger man dessa uppgifter.

App är en applikation (program heter det på datorn) som kan köras på plattan  så att den är lätt att använda tex kameran, webläsare, karta, tidning, bok och som symboliseras med en ikon på skärmen.Appar kan sägas vara förenklade praktiska program då man inte kan göra riktigt allt  som med  ett program i en dator. Vissa appar fungerar utan internetuppkoppling men de flesta kräver detta.

Apple tillverkare av iPad , iPhone och Macdator andra i-produkter

AppleTV gör en äldre TV till smartTV utan att byta TV

Liten  fyrkantig enhet med egna appar som kan anslutas till en TV via en hdmi-kabel och via en fjärrkontroll visa film och TV från internet på TVn . . Det finns appar till Ipad som kan visa bilder och video från Ipaden på TVn trådlöst via AppleTV med Airdrop se ovan. Billigare alternativ är Chromecast som utnyttjar plattans appar och datakraft istället.

Avisering små meddelanden som dyker upp på skärm kan ställas in vad man vill ha i inställningar

Batterianvändning I batteridrivna enheter dator, platta mobil kan man oftast i inställningar se vilka appar eller komponeter som drar mest ström

Bluetooth ett trådlöst överföringssystem ( radiosignaler)  med kort räckvidd som används för att ansluta externa enheter typ skrivare, GPS eller att överföra data mellan enheter

Brandvägg en programvara i en dator eller router som skyddar mot intrång av hackare i dator från internet.

Bug fel i program som gör att appen krånglar

Casting överföring av skärmen på   mobil enheter Android trådlöst till TV apparaten – För Casting behövs en Chromecast- enhet en liten rund platta  som ansluts till hdmi-uttaget på TVn och får strömförsörjning via USB-uttag eller elnätet. Chromecast styrs sen av plattan och i Android-enheter kan man överföra allt som syns på skärmen till TVapparaten Från många appar kan man dessutom gå direkt till TV skärmen via en ikon..

Ipad har begränsningar där kan man bara överföra TV och-filmappar och några bildappar till TVn än så länge.

Chromebook Mycket virussäker Laptop som har uteslutande  webläsaren Chrome och  Chromeappar som också finns som tillägg till webläsaren Chrome. Operativsystemet är Linux och inga traditionella datorprogram kan installeras, Chromebook arbetar helt mot Molnet och använder on lineprogram på internet och lagrar data i molnet. måste vara uppkopplad mot internet för att fungera.Bengt använder Chromebook istället för en traditionell laptop.

Chromecast gör en äldre TV till smartTV utan att byta TV 

Liten enhet ansluten till TV som överför TV och film från internet till TVn och styrs av platta eller mobil som fjärrkontroll. Chromecast och AppleTV liknande enheter där Chromecast avsevärt billigare då den utnyttjar plattans appar och datakraft och utan begränsningar för Androidenheter där man förutom appar kan överföra hela skärmen till TV och se det som syns på plattans skärm på TVskärmen . Går att använda med iPad men bara visa på TVskärmen i många appar som kan överföra video och bild.

Dataanvändning Vad förbrukar olika typer av appar i datamängd  ? Användbart om man har begränsad datamängd till förfogande tex mobilt abonnemang med viss mängd GB per månad

Datamängd Mängden data som laddas ned eller laddas upp  från plattan till internet uttryckt i exempelvis Gb (Gigabytes)

Display skärm på dator, platta,  mobil, skrivare

Fabriksinställningar som plattan såg ut när den startades den första gången efter den köpts- alla inställingar måste göras från början efter en frågelista som kommer upp när man startar plattan första gången.

Fil digtalt begrepp en samling   data (information) som är lagrad under ett filnamn  i ett filsystem.  Filer har ett namn och en ändelse som indikerar filtyp tex blomma.jpg är en bild Recept.docx är ett dokument våren.mp4 är en vidofil Taube.mp3 är en musikfil  bil.xlcx är ett räkneark i Excel  dokumentation.pdf  en avbild av tex ett dokument med text och bild som inte kan redigeras och bara läsas och skrivas ut, Det finns väldigt många filslag och ändelser. Program och app kan läsa vissa typer av filer som ofta specifiseras i ändelser.

Format Med filformat avses den interna struktur som digitala  datafiler hyser. En fil kan innehålla många olika typer av information, exempelvis en text, en bild, ett musikstycke eller en film. Eftersom informationen kodas och lagras digitalt, behövs en avkodare eller ett program med inbyggd avkodare för att se eller lyssna på innehållet för varje filtyp

G   3G trådlöst telefonisystem som överför telefoni och data -4G och 5G  trådlösa dataöverföringssystem

Gb Gigabytes datamängd 1GB= 1000 Mb   ett foto från kameran 1-5 Mb  en videofilm 0,5-2 Gb

Googla Söka på internet i en webläsare med Google eller annan sökmotor tex apparna Safari eller Chrome Man kan skriva en fråga och sen trycka på enterknappen Man får då upp ett antal länkar som ger ett svar på liknande frågor. De svar som liknar frågan mest står först.Pekar man på länken ansluts man till den websidan och kan läsa.

GPS Enhet i plattan som tar emot satellitsignaler när plattan är påslagen som gör att positionen man befinner sig på visas på kartapp. Noggrannheten var man befinner sig

GPSA Enhet i plattan som tar emot information från telemasterna och kan ungefär visa var man befinner sig i kartapp. Fungerar noggrannare om man är uppkopplad mot internet.Inte lämplig för navigation på sjön då noggrannheten för dålig (50-200 m noggrannhet.)

Hackare Datakunnig person som kan göra intrång i en oskyddad dator via internet

Hdmi-uttag standardiserad anslutningskontakt på TV och dator som överför bild och ljud i HDkvalitet via hdmikabel. Ex videospelare som ansluts till TV har hdmianslutning

HD Högupplöst media eller apparat som kan visa högupplöst media bild eller video  tex video , film eller TVskärm. Hög upplösning innebär en väldigt bra bild och man kan vara nära skärmen eller ha väldigt stor skärm  med en utmärkt bild utan att se ”små prickar” i bilden. Full HD ännu lite bättre bild. UltraHD 4K fyra gånger bättre bild än Full Hd. 4K betyder i praktiken att man kan ha 4 gånger större skärm = dubbla bredden på Tv skärmen  eller sitta på halva avståndet till TVskärmen med samma fina bildkvalitet.

ikon liten minatyrbild på dataskärmen som ofta representerar en app e

iOS ett operativsystem som Apple använder för sina produkter  iPhone , iPad och Mac dator  – 20 %  av alla användare

iCloud Molntjänst för Appleprodukter tex iPad där man kan säkerhetslagra filer tex bilder och dokument eller säkerskopiering av Ipaden

iPad surfplatta från Apple

ipadress ett unikt nummer varje dator får vid uppkoppling på internet.Datorns plats kan identifieras med hjälp av ipadressen  Om man har en router emellan får routern ipadressen varje dator som är uppkopplad till routern fär en annan intern  ipadress av routern- enskilda datorer som är uppkopplade mot en router kan inte identifieras från internet men  kan loggas av routern.

Kompatibel  passa ihop med -för att fungera måste en dator ,platta ha program och appar som passar modellen , skrivare som passar att ansluta. Bakåtkompatibel tex en ny version av något passar med en enhet som bara klarar  en äldre utgåva Tex version 4.0 är bakåtkompatibel – den passra med enheter som bara klarar version 3.4 eller 2.1

Konfigurera  inställningar man gör på  digital enhet så att  den funktionerar korrekt

Konto samlingsnamn för registrering som användare av en app ,program, datortillverkare,  platta, etc användarnamn ofta eppstadress och lösenord anges vid registreringen

LAN kabelanslutning till internet

LINUX operativsystem för dator som använd på servar och är mycket virussäkert

Ladda ned -och upp se nedladdning uppladdning

Lagring Hur mycket finns lagrat i minnet. Ofta anges olika typer av filer hur mycket de tar av lagringsutrymmet. Användbart om man måste ta bort data för att fä mer utrymme.

Laddningsaggregat plattor har formen av  en fyrkantig propp som sätts i strömuttaget med en USB kontakt Till kontakten följer en USBkabel  med anslutning till laddaggregatet i ena ändan och en anslutning till plattan i andra änden.Sladden kan även användas för att ansluta plattan till datorn. Android , iPad och Windowsplattor har olika anslutningskontakt till plattan.

Lösenord Man behöver ett användarnamn och lösenord  för att komma åt sina egna konton på internet och man loggar in genom att ange dessa och kommer åt sina egna data. Vissa websidor kräver ett lösenord för att se vad som står på sidan lösenordet får man från den som har sidan tex denna webcirkel.

Mb Megabytes   datamängd 1Mb= 1000 Kb ett dokument ca 50-100 Kb

Mb/s överföringshastighet abvnndes för mätning på internet

Minnet Plattan har ett grundminne uttryckt i GB 16 ,32 , 64 eller 128  androidplattor kan dessutom ofta förses med ett minneskort på 16, 32, 64, 128 GB En normalanvändare behöver 16-32 Gb har man mycket kartor , bilder eller video kan större minne vara befogat Androidplattor har dessutom ett extraminne  där man kan sätt in ett minneskort  18-128GB beroende på modell för att utöka minnesvolymen.

Mobilt nätverk trådlöst nätverk som är anslutet till internet och eller telefoni som dator platta smartphone kan koppla upp sig mot. Mobiltelefonnätet  och  WiFi är  mobila nätverk.

Molnet Använda tjänster på internet  även kallat molntjänster , tjänster som tillhandahålls i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram,   lagring av data tex bilder och dokument och säkerhetskopiering.

Multitasking Arbeta med flera appar samtididigt genom att hoppa emellan apparna

Nedladdning När man hämtar en fil via internet till plattan

NFC står för near field communication, eller närfältskommunikation. Det är i grund och botten en radioteknik som låter två enheter kommunicera genom att du rör dem vid varandra tex skrivare. Ofta sitter  en liten etikett eller markering för NFC  på skrivare som kan hantera  NFC. Om en platta eller mobil som  stöd för NFC ( se i inställningar i mobila enheten) och  läggs emot skrivaren aktiveras utskriften den vägen utan att man behöver använda wifi eller kabel.

Nätverk i digitalt sammanhang är sammankopplade datorer, skrivare, routrar, mobiler och andra digitala enheter som överför data till varandra efter en gemensam standard (sk protokoll ) Dataöverföring via kabel eller helt trådlöst ( ”radio” signaler ) via WiFi ,Bluetooth, 3G , 4G.

Operativsystem en programvara som finns i  datorer plattor och mobiler och som kommunicerar gör att datorns olika komponenter kan kommubicera med användarvänliga appar som används i en platta, smartmobil och programvara i datorn Exempel på operativsystem Android,  iOS ,Windows, Linux

On-line program Man använder program som ligger på webben istället för att programmet eller appens hela funktion finns i plattan- Krävs internetuppkoppling för att fungera.

Pdf Ett dokument som kan läsa i alla digitala enheter med standard app Om ett pdf dokument består av många sidor brukar man benämna det e-bok i pdf format och som användes för handbok eller dokumentation.Pdf med många sidor bör läsas i en e-boksläsare där man kan hitta en klickbar innehållsförtckning för leta ställe att läsa.

Program eller programvara  ( kallas app i mobila enheter) som gör att en användare enkelt kan använda datorn för olika ändamålex på program Word , Chrome. Spotify ,Photoshop

Roaming en utländsk telefon/dataförbindelse där någon med abonnemang i sitt hemland kopplas vidare i internet eller telfonisystemet- Höga avgifter  debiteras användarna av telebolagen för datatrafik men avgifterna är väg på väg att avvecklas i Europa de närmaste åren .Nästa steg  kanske en global överenskommelse i framtiden så att kostnaden för datatrafik densamma var man än befinner sig.

Router en liten apparat som är en anlutningspunkt till internet och som fördelar internet trådlöst  till flera enheter -datorer ,skrivare eller mobila enheter telefon eller platta. En router kan  ha  kabelanslutning och/ eller  trådlös anslutning till internet. En router har  en  antenn ( ibland synlig) som trådlöst sänder ut internetsignalen. För att ansluta till routern tex från en platta  måste man logga in på routern för att komma åt internet.En router utgör också ett skydd mot intrång då det finns en inbyggd brandvägg. Det finns batteridrivna små routrar som man kan ta med sig. Sådana routrar har ett SIMkort för anslutning till  4G nätet och sänder själva ut WiFi som 6-12 st enheter (platta , telefon , dator skrivare)  kan ansluta sig till.

Server dator ansluten till internet som kommunicerar med andra datorer och kan lagra data. Lagring av data i molnet ligger på på en server ansluten till internet..

SIMkort litet datakort som används i mobila enheter och som man får  av sin teleoperatör när man tecknat ett abonnemnag för att kunna ringa med mobilen eller koppla upp plattan  till  internet direkt via 4G nätet.

SSID Namn på wiFi nätverk som man ska ansluta till som syns under WiFi under inställningar Man ser där styrkan på signalen ( små staplar eller liknande) och om nätverket är låst (hänglås) då erfordras ett lösenord för att ansluta till internet. Ofta står SSID och lösenord  på baksidan eller under routern eller syns i displayen   om sådan finns när routern slås på.

Synkronisering När man  använder flera enheter dator, mobil, platta  kan man arrangera via en molntjänst så att man i alla apparater ser samma filer typ  bilder, dokument etc.  Filerna ligger i molnet och alla apparater kan ändra ta bort och lägga till.Notera Om allt man tar bort i en apparat försvinner det för alla  Man bör därför se till att synkronisering kombineras med säkerhetskopiering och på alla anslutna apparater .  i iPad skall  icloud vara aktiverat. Använder man annat moln tex dropbox och Onedrive Googledrive -googla så får du tips hur man kan göra.

Säkerhetskopiering  En kopia av av plattans inställningar och appar sparas i en molntjänst som tillverkaren tillhandahåller tex iCloud för iPad. Om man måste återställa plattan till fabriksinställningarna återställs också plattan som man var vad vi med appar och app-placering. Notera att egna filer måste man ha extra koll de kan ingå eller så använder man andra molntjänster att spara dem. Om man använder molntjänster  med appen Onedrive eller M kan man automatiskt säkerhetskopiera alla bilder och video som tas i plattan inställning sker i apparna.

Sökmotor appen Safari eller Chrome med en websida på internet där man letar efter något  se även googla

Uppdatering Operativsystem och appar behöver ständigt uppdateras (kompletteras) för att rätta till fel ( ta bort buggar) eller bli säkrare för intrång i tex paddan via hackare på internet.

Uppladdning När man skickar iväg data via internet till ett annat ställe

USB  en  kontakt som används för yttre anslutning av utrustning till dator eller platta.  Det finns en större USBkontakt (datorer) och en mindre USBkontakt(mobila enheter)

Webläsare en app eller program som man kan surfa med Ex på webläsare är Chrome ,Safari ,Firefox, Explorer

Webadress en adress  till en websida som börjar  med http:// eller https:// och syns högst upp i adressfönstret på webläsaren-när man skriver in en webadress i adressfönstret behövs inte  http:// eller https:// utan man skriver de efterföljande .

Websida En plats på internet med text bild eller video som man når med webläsaren

Widget Appliknande ikon på tex starttsidan med viss funktion tex ett bokmärke till en webplats ,en väderfunktion med en bild, en scrollbar lista med länkar i en ram- Widgets med fiffiga uppgifter finns huvudsak i android. I iPad  ”lägga bokmärke  på startsidan” i form av en ikon till web plats på internet  en form av widget.

Windows Microsoft operativsystem i dator och numera även platta och  mobiltelefon

WiFi betyder ett nätverk med trådlös anslutning-en tidigare benämning är WLAN på den tiden trådlösa nätverk började dyka upp i slutet av 90talet- Från början var datorn bara ansluten via kabel ett anslutningssätt som  kallas LAN .

WLAN äldre benämning för  WiFi som innebär en trådlös anslutning

WPS  (WiFi protected setup) automatisk anslutning av en trådlös enhet tex skrivare till en router . Man trycker på WPSknappen på skrivaren och sedan WPS knappen på routern så anlsluts skrivaren till routern med rätt inställningar (konfigureras). WPS kommunikatioen är på ca 2 min sedan man tryckt på knappen och ofta tänds en liten lampa som visar att WPS är aktiv på vardera apparaten.

Återställning Om plattan inte fungerar som den ska kan man återställa den till hur den såg ut när den köpte den-Antingen från plattan om det finns internetanslutning  eller via fabrikens websida i en dator med plattan ansluten till datorn. Det senare om plattan ” är helt död.. ” dvs inget händer.Hur man då gör framgår på tillverkarens hemsida.