VAR LIGGER MINA BILDER NÅNSTANS ?

Uppdaterat 140414

Många användare av  dator  har bara en vag aning om var dokument och bilder hamnar någonstans på datorn när de sparas . Det vållar ofta problem  och  ibland ”försvinner ” bilder och annat och är svåra att hitta.

Utforskaren är datorns viktigaste verktyg att hålla ordning på alla egna filer – dokument, bilder, musik och video.

Om du inte använder utforskaren är det hög tid att börjainte minst om man hanterar video där filerna kan bli rejält stora,

De som använder utforskaren har ofta utforskarikonen uikon  på skrivbordet eller i listen längst ned på skärmen till vänster. Det rekommenderas !

LÄGGA UTFORSKAREN PÅ SKRIVBORDET OCH NEDRE LISTEN

Klicka på flaggan i nedre vänstar hörnet av skärmen  i W7 och gå sen till Alla program/Tillbehör/ och markera utforskaren och högerklicka och skicka till skrivbord. Sen kan man dra ned mappikonen utforskaren på skrivbordet så den fastnar på listen- dra = sätt musen på ikonen håll vänsterknapp nere och dra ikonen dit du vill när du släpper fastnar den.

Man kan också få fram utforskaren  genom att sätt musen på flaggan i nedre vänstra hörnet och högerklicka på musen och sen vänsterklicka på utforskaren

flag på windows 8.1 samma sak men istället för flagga en ruta som dyker upp i vänstra hörnet

Några användbara  program på min dator som jag dragit till den nedre listen

ÖPPNA UTFORSKAREN

I Windows 7 och 8 ser man biblioteket- I Vista se man mappar bilder, dokument , filmer och musik lite högre upp

utforsk

DATORSYMBOLEN

Längst  ned  på bilden med utforskaren ovan ser  du datorn och två lagringsställen C och D som ligger på datorns hårddisk- Man kan inte här se om datorn har flera hårddiskar men högerklickar man på C resp D och sen klickar på egenskaper kan man se hur mycket lagringsutrymme som finns  på vardera stället Exempel C nedan

C

 

min dator

I denna dator finns bara en hårddisk men som är uppdelad i två delar( sk partitioner)  C och D- i D bör man förvara dokument bilder och video i olika mappar

I min dator har jag flera hårddiskar som är uppdelade i  9  delar (partitioner ) som hjälp att lägag filerna rätt.

min datorp

BIBLIOTEKET

Biblioteket är lite lurigt så tillvida om man sparar filerna i biblioteksmapparna (som finns från början i datorn) hamnar videofilerna i  C  där man har mindre lagringsutrymme än i D.

Jag anser att man ska undvika att spara i biblioteket utan spara filerna direkt  i D istället- Man kan göra om biblioteket så att filerna hamnat i D men det är en omständig väg att spara filer via biblioteket spåeciellt om man har många mappar.

Om du inte är klar över detta och har ett ställe D att lagra på har du med all säkerhet inte lagrat något alls på D.. 🙂 Kolla genom att högerklicka på D och titta på egenskaper så ser du hur mycket som är lagrat där.

GÖRA MAPPAR I  D OCH SPARA FILERNA DÄR ISTÄLLET FÖR VIA BIBLIOTEKET

Öppna D och skapa ett antal mappar genom att markera D i utforskaren högerklicka och skapa en ny  mapp- Markera mappen högerklicka och byt namn. Gör fyra mappar Dokument Bilder Video och Musik . Sen kan du göra undermappar efterhand tex markera mappen video och skapa ny mapp tex julen 2014 där du lägger videofiler

Namna sedan  mapparna genom att högerklicka och byt namn

FILER

Alla bilder och dokument som du sparar kallas också filer de har en ändelse som visar vad det är för typ av fil ett dokument en bild eller en film man lär sig efter tag vad ändelsen motsvarar för typ av fil men kan  också läsa sig tilll det i utforskaren se nedan

Om du inte ser ändelsen på en fil i utforskaren gå till kontrollpanelen och ändra.Leta upp mappar eller skriv mappar i sökrutan som finns om du klickar på flaggan

mappar

När du öppnat mapprutan  se under flik visning Se till att ruta /som röda strecket pekar på / INTE  är förbockad

mapp

OLIKA FILTYPER

I utforskaren får man mycket information vad det är för typ av fil bla genom att lägga muspilen på filnamnet ikonen, text under musen, ändelsen och typbeskrivningen även filens storlek ger  även en indikation -en stor fil är ofta en videofil

filtyper

 

ÄNDELSER VISAR FILTYP

doc rtf  txt pdf ods  är textfiler

jpg, gif, png är bildfiler

mp3 är musikfil

m4v, mp4, mov, avi, flv är videofiler

SPARA EN FIL TILL MAPP I D

När du ska spara en fil klickar du på spara fil som ofta under arkiv/spara som

sparasom1

 

Då poppar det upp ett fönster där du namnar filen i filnamn och väljer var du ska lägga filen genom att klicka på den mapp du vill ha filen i D som syns till höger om det finns undermappar får du klicka på mappen för att öppna- den mapp man slutligen markerar blir det ställe filen hmanr och är sedan lätt att hitta i utforskaren. Här ett exempel med en textfil som skall sparas

sparasom

 

När man öppnar en fil ltera man upp den på samma sätt via öppna som finns under arkiv elelr liknande beteckning i de flesta program högst upp

MERA TIPS ATT LÄRA UTFORSKAREN OCH ORGANISERA FILER

Det finns en mycket bra site som heter  VÄRKSTADENS DATORKLINIK som visar  Hur man organiserar Filer och mappar,

Registrera dig där så kan du ta del av mer material kring detta ämne- När du registrerat dig får du ett mail och skall klicka på en länk- sen kommer du åt att läsa materialet och får ladda ned för eget bruk.

ÖVERKURS LITE  MER OM BIBLIOTEKET

Biblioteket är alltså inget fysikt lagringsställe utan bara en hänvisning till det ställe i datorn som filerna finns lagrade. Varje gång man sparar i biblioteket styrs filerna till det ställe är bestämt i biblioteksmappen. De fasta mapparna som finns i datorn från början pekar på C och kan inte ändras utan mycket djupa kunskaper i datorsystemet, Man kan enkelt lägga till nya mappar i biblioteket däremot som man  kan styra till D.

utforsk

Notera  i utforskaren  och i Biblioteket sär finns en liten  triangel vid varje mapp det betyder att det också finns undermappar- bra att komma ihåg om man tappat bort en mapp den kan ligga som undermapp nånstans.. Samma triangel finns i alla mappar man ser i utforskaren och som har undermappar.

Biblioteket är alltså bara en genväg till lagringsstället på en hårddiskeller en del av en hårddisk.

 VIKTIGT OCH PÅPEKAS IGEN Biblioteket som du ser det med sina 4 standard mappar sparar automatiskt bara i C . Om du har två delar på hårddisken dvs C och D  och vill  spara  i D måste du skapa nya biblioteksmappar som pekar på D eller spara en fil direkt till en mapp som ligger i Dsom är en enklare väg

Om du letar bland mapparna i C under användare och ditt användarnamn hittar du var mapparna i biblioteket är placerade.

Cplac
De mappar man gör i D kan man också lägga i biblioteket Bara att högerklicka på mappen och och sen klicka på ”inkludera i bibliotek”- de mappar man inkluderat själv i biblioteket visar också partitionen var den ligger . Om man lägger filer  i biblioteket i dessa mappar hamnar filerna i D- metoden är omständig om man har undermappar ,

Bättre att spara en fil direkt i rätt mapp i D som är en betydligt enklarerutin som är lätt att lära.

 

2 kommentarer till VAR LIGGER MINA BILDER NÅNSTANS ?

  1. Eva Norgren skriver:

    Mapp D, hur ser jag den?

    • bengt39 skriver:

      Bra fråga! Om du inte hittar D är inte hårddisken uppdelad (partionerad) i två delar Jag skulle du lägga in en mapp i C istället och kalla mappen ”D Eget” och sen spara allt eget material där i olika undermappar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s