TIPS FÖR DELTAGARE GRUNDKURS

uppdaterad 170303

Lite datorvana med att surfa , googla och använda epost är nödvändigt för att tillgodogöra sig Grundkursen Plattan behöver man inte kunna så mycket om.

 1 KONTON SOM ERFORDRAS

MINIMIKRAV

Man måste ha inloggningsdata för appbutik för att kunna ladda ned appar  på plattan och  det är nödvändigt att ha med det till kursen.

Till Ipad behövs ett appleid för att komma åt  appar även gratisappar – Ett appleid består av en epostadress och ett lösenord Läs mer vad appleid är och hur man skaffar det   Appleid mindre användbart för android användare

Till Androidplattor behöver man ett googlekonto gärna med gmailadress för att komma åt appar i Google Playbutik. Ett Googlekonto består av en epostadress och ett lösenord

Man loggar in på google ,gmail och webläsaren chrome med lösenordet som kan användas på dator platta och mobil oberoende av märke dvs även med iphone ipad oxh Macdator.  Så här skaffar man Googlekonto Till GOOGLE-kontot finns många gratistjänster se nedan

BRA MED YTTERLIGARE KONTON

MICROSOFTKONTO

Den som vill ha tillgång till appar som Skype( ringa på internet)  , och appar med gratis lagringsutrymme i Molnet ONEDRIVE , och gratis Officefunktioner on line tex Word eller Excel bör registrera ett Microsoftkonto. Skaffa ett Microsoftkonto här   Microsoftkonto passar både för iPad och Android plattor

GOOGLEKONTO

Passar även iPad

Skaffa Googlekonto här och dra nytta av gmailadress kanske som reservadress, gratislagringsutrymme och  kunna se samma favoriter, epostadresser, kontakter och kalender i alla apparater dator mobil och platta. Dessutom mängder av fler tjänster tex  att kunna använda word ochExceltjänster i Google, chatta med andra googleanvändare man känner,ringa telefonsamtal gratis till andra googelanvändare  mm

ANDRA KONTON

Biblioteket i Lund för att låna ebok behövs lånekortnummer

och  ett  ADOBE id   Här kan man skaffa ett Adobeid

Prenumerant på tidning  ?  inloggningsdata eller kontonummer så kommer man åt e-tidning dvs tidningen i plattan

 

 2 UPPLÄGG CIRKELN 

LÄS MERA HÄR 

 

 

3 DOKUMENTATION

E-boksform och Kursplats på webben  med ett arkiv där du kan ladda ned instruktioner under cirkeltiden Du kan redan nu prova e-boken i demo

 

 

 

Annonser